-banner2.jpeg
-banner2.jpeg
01header.jpeg
01header.jpeg
405972707_187414234437965_4490622659074578397_n.jpeg
405972707_187414234437965_4490622659074578397_n.jpeg
1702575000923.jpg
1702575000923.jpg
400768878_178184332027622_5243271039975354984_n.jpeg
400768878_178184332027622_5243271039975354984_n.jpeg
362937643_106711745841548_4667681949347606196_n.jpeg
362937643_106711745841548_4667681949347606196_n.jpeg
300x80cmfacebook.jpeg
300x80cmfacebook.jpeg
1707239427864.jpg
1707239427864.jpg

งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๒

งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ส่งต่อความสุขและความประทับใจ สู่เจ้าภาพงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 23 ณ "มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา"

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ส่งต่อความสุขและความประทับใจ
สู่เจ้าภาพงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 23 
ณ "มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา"
.
รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ส่งมอบตราสัญลักษณ์แก่นางสาววราภรณ์ รุ่งตระการ ที่ปรึกษาด้านระบบบริหารการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อมอบแก่ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการ สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการเป็นเจ้าภาพงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 23 พุทธศักราช 2568 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เทศบาลนครนครราชสีมา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญทุกท่านร่วมชม ร่วมเชียร์ ส่งกำลังแรงใจให้กับการประกวดวงโปงลางชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยา

 
 
เทศบาลนครนครราชสีมา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
และ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ขอเชิญทุกท่านร่วมชม ร่วมเชียร์ ส่งกำลังแรงใจให้กับการประกวดวงโปงลางชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่ ๒๒
“ด๊ะดาด ศาสตร์ศิลป์ แผ่นดินสยาม”
ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (ลานย่าโม) จังหวัดนครราชสีมา
.
วันอาทิตย์ ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป
วงโปงลางที่เข้าประกวด มีดังนี้ (เรียงลำดับตามตัวอักษร)
๑. วงโปงลางสายแนนลำตะคอง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
๒. วงโปงลางคชศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
๓. วงโปงลางผกาลำดวน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
๔. วงโปงลางเศวตคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
๕. วงโปงลางหลานย่าโม วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา
.
 

ภาพบรรยากาศ งานแถลงข่าว งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๒ “ด๊ะดาด ศาสตร์ศิลป์ แผ่นดินสยาม” โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วันพุธที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราช ชั้น ๔ จังหวัดนครราชสีมา

 

 
ภาพบรรยากาศ งานแถลงข่าว งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๒
“ด๊ะดาด ศาสตร์ศิลป์ แผ่นดินสยาม”
โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
วันพุธที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราช ชั้น ๔
จังหวัดนครราชสีมา
ภาพโดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 
 
ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ตามลิงค์
 
หรือ 

ขอเชิญรับชมและให้กำลังใจวงโปงลางจากถาบันอุดมศึกษาในการประกวดวงโปงลาง ระดับอุดมศึกษา ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๒ “ด๊ะดาด ศาสตร์ศิลป์ แผ่นดินสยาม

 
 
 
ขอเชิญรับชมและให้กำลังใจวงโปงลางจากถาบันอุดมศึกษาในการประกวดวงโปงลาง ระดับอุดมศึกษา 
ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๒ “ด๊ะดาด ศาสตร์ศิลป์ แผ่นดินสยาม”
ในวันอาทิตย์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ เวทีลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา โดยมีสถาบันที่เข้าร่วมการประกวดดังต่อไปนี้
(เรียงตามตัวอักษร)
.
๑. วงโปงลางสายแนนลำตะคอง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
๒. วงโปงลางผกาลำดวล มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
๓. วงโปงลางเศวตคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
๔. วงโปงลางคชศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
๕. วงโปงลางหลานย่าโม วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา
.
มาร่วมชม ร่วมเชียร์กันหลายๆเด้อครับ จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ เทศบาลนครนครราชสีมา และ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ระบบการจองรอบการแสดง

ระบบจองกิจกรรมฐานเรียนรู้

กรุณาใช้ Gmail ในการจอง

กรุณาใช้ Gmail ในการจอง

 

ข่าวกิจกรรม

ข่าวเพิ่มเติม ข่าวกิจกรรม  

ค้นหา