เวที 2 Foyer

รายละเอียด

เวทีที่ 2       Foyer (หน้า Korat Hall) ชั้น 4 เซ็นทรัล โคราช

งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่ ๒๒ 

“ด๊ะดาดศาสตร์ศิลป์ แผ่นดินสยาม”

ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

 


ขนาดเวที 

กว้าง   7.2  เมตร     ยาว  3.6 เมตร      สูง   0.8 เมตร

พร้อม จอ LED ขนาด 3x6 เมตร

*** ข้อมูลไฟล์ภาพ สำหรับจอ LED ***
 - ประเภท jpg , jpeg
- ขนาดแต่ละไฟล์ ไม่เกิน 5MB
- จำนวนภาพ กรุณาเลือกจำนวนภาพให้สอดคล้องกับระยะเวลาการแสดง

 

Related Articles