นิทรรศการทางวิชาการ

นิทรรศการทางวิชาการ

บริเวณเวทีที่ 1  Hall 2 (Korat Hall) ชั้น 4 เซ็นทรัล โคราช

งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่ ๒๒ 

“ด๊ะดาดศาสตร์ศิลป์ แผ่นดินสยาม”

ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

Related Articles