เส้นทางอุทยานธรณีโคราช

การทัศนศึกษาเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

ฐานการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม

งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๒ ภายใต้แนวคิด " ด๊ะดาดศาสตร์ศิลป์ แผ่นดินสยาม"”

 

เส้นทางอุทยานธรณีโคราช

 

ฐานการเรียนรู้ที่ 1

อู่อารยธรรมชาวโคราชในอุทยานธรณีโคราช (Khorat Geopark: อุทยานธรณีโลก) 

ณ พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินฯ 

พิกัด ตำแหน่ง 

ตำแหน่งพิพิธภัณฑ์ไม่กลายเป็นหินฯ

โปรแกรมศึกษาฐานเรียนรู้ที่ 1 : เส้นทางการเรียนรู้อุทยานธรณีโคราช (Khorat Geopark)

ณ พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน ช้างดึกดำบรรพ์ ไดโนเสาร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

หมายเหตุ :  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกัน ณ  พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน

วันที่ 23 ก.พ. 67

วันที่ 24 ก.พ. 67

วันที่ 25 ก.พ. 67

รอบที่1

(จำนวน 50 คน)

 

รอบที่2 

(จำนวน 50 คน)

รอบที่1

(จำนวน 50 คน)

รอบที่2

(จำนวน 50 คน)

รอบที่1

(จำนวน 50 คน)

รอบที่2

(จำนวน 50 คน)

· ใช้เวลาโดยประมาณ

-   เวลา 9.30-10.30 น.

ชมพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน ช้างดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์

-   10.30-11.15 น.

ศึกษาเส้นทางธรรมชาติวิทยาป่า 10 ไร่

· ใช้เวลาโดยประมาณ

-   13.00 – 14.00น.

เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน ช้างดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์

-    14.00-14.45 น.

เยี่ยมชมแหล่งขุดค้นฟอสซิล  และรู้จักวิธีการขุดค้นฟอสซิลของนักบรรพชีวิน (Dino Hunting)

· ใช้เวลาโดยประมาณ

-    9.30-10.30 น.

เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน ช้างดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์

-    10.30-11.15 น.

เยี่ยมชมแหล่งขุดค้นฟอสซิล และรู้จักวิธีการขุดค้น ฟอสซิลของนักบรรพชีวิน (Dino Hunting)

· ใช้เวลาโดยประมาณ

-    13.00 – 14.00น.

เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน ช้างดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์

-    14.00-14.45 น.

เยี่ยมชมอาคารวิจัยคลังซากดึกดำบรรพ์ (Research Building) เรียนรู้ไปกับการศึกษาฟอสซิลของนักวิจัยด้านบรรพชีวิน

· ใช้เวลาโดยประมาณ

-   9.30-10.30 น.

เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน ช้างดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์

-  10.30-11.15 น.

เยี่ยมชมอาคารวิจัยคลังซากดึกดำบรรพ์ (Research Building) เรียนรู้ไปกับการศึกษาฟอสซิลของนักวิจัยด้านบรรพชีวิน

· ใช้เวลาโดยประมาณ

-   13.00 – 14.00น.

เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน ช้างดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์

-   14.00-14.45 น.

เยี่ยมชมแหล่งขุดค้นฟอสซิล และรู้จักวิธีการขุดค้นฟอสซิลของนักบรรพชีวิน (Dino Hunting)

รอบเช้า

 รอบบ่าย

 รอบเช้า

 รอบบ่าย

 รอบเช้า

 รอบบ่าย

 

 

Related Articles