ม.ราชภัฏนครราชสีมา

แผนที่การจัดงาน

งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๒ ภายใต้แนวคิด 

" ด๊ะดาดศาสตร์ศิลป์ แผ่นดินสยาม"

 ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา


พิธีเปิด วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 

 

 

Related Articles