เส้นทางพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา

การทัศนศึกษาเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

ฐานการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม

งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๒ ภายใต้แนวคิด " ด๊ะดาดศาสตร์ศิลป์ แผ่นดินสยาม"”

เส้นทางพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา

 

ฐานการเรียนรู้ที่ 3

พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา และเรือนโคราช    การสาธิตการแสดงเพลงโคราช โดย สมาคมเพลงโคราช

หมายเหตุ ทั้ง 2 แหล่ง ตั้งอยู่ใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

โปรแกรมศึกษาฐานเรียนรู้ที่ 3 :

 พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมาและเรือนพ่อคง “เรือนโคราช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา”

ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

จองการเข้าร่วมกิจกรรม 

วันที่ 23 ก.พ. 67 วันที่ 24 ก.พ. 67 วันที่ 25 ก.พ. 67

พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา

เรือนพ่อคง

(เรือนโคราช)

พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา

เรือนพ่อคง

(เรือนโคราช)

พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา

เรือนพ่อคง

(เรือนโคราช)

10.00 – 14.00 น.

เปิดเข้าเยี่ยมชมตามอัธยาศัย

โดย มีวิทยากรนำชม 

 10.00 – 14.00 น.

เปิดเข้าเยี่ยมชมตามอัธยาศัย

โดย มีวิทยากรนำชม

10.00 – 15.00 น.

เปิดเข้าเยี่ยมชมตามอัธยาศัย

โดย มีวิทยากรนำชม

-   เปิดเข้าเยี่ยมชมตามอัธยาศัย

 

10.00 – 11.30 น.  

- สาธิตและเรียนรู้ การแสดงเพลงโคราช โดยศิลปินแห่งชาติร่วมกับสมาคมเพลงโคราช

13.00 – 14.30 น.

- สาธิตและเรียนรู้ การแสดงเพลงโคราช โดยศิลปินแห่งชาติร่วมกับสมาคมเพลงโคราช

10.00 – 15.00 น.

เปิดเข้าเยี่ยมชมตามอัธยาศัย

โดย มีวิทยากรนำชม

-   เปิดเข้าเยี่ยมชมตามอัธยาศัย

 

10.00 – 11.30 น. 

- สาธิตและเรียนรู้ การแสดงเพลงโคราช โดยศิลปินแห่งชาติร่วมกับสมาคมเพลงโคราช

13.00 – 14.30 น.

- สาธิตและเรียนรู้ การแสดงเพลงโคราช โดยศิลปินแห่งชาติร่วมกับสมาคมเพลงโคราช

รอบเช้า

รอบบ่าย

รอบเช้า

รอบบ่าย

+ สาธิตแสดงเพลงโคราช

 

รอบเช้า

รอบบ่าย

+ สาธิตแสดงเพลงโคราช

 

 

 

 

 

Related Articles