ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อส่วนงาน

(งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 22)

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

340 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทร 044 009 009 ต่อ 1011 แฟกซ์ 044 253 097

อีเมลล์   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หรือทาง Facebook Fanpage

 งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

 

 


 

ผู้ประสานงานกลาง

 

 

ผู้ประสาน ภาคต่างๆ