กำหนดการรายวัน

กำหนดการงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่ ๒๒ (อัพเดท 27 ม.ค. 2566)

“ด๊ะดาดศาสตร์ศิลป์ แผ่นดินสยาม”

ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

 


วันที่ ๒๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๗

เวทีที่ 1 

Hall 2 (Korat Hall)

 

เวทีที่ 2 Foyer 

 

เวทีที่ 3 ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี

 

 

 

วันที่ ๒๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๗

 

เวทีที่ 1

Hall 2 (Korat Hall)

 

 

กำหนดการ ฉบับย่อ

Related Articles