ตราสัญลักษณ์

องค์ประกอบทางแนวคิดในการสร้างสื่อสัญลักษณ์-ตราสัญลักษณ์

๑. การแสดศิลปะการแสดงที่เป็นมรดกภูมิปัญญาผ่านการศึกษา ค้นคว้า และชุดการแสดงที่ผ่านการสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ของมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันงดงาม จากทั่วไทยมารวมไว้ที่จังหวัดนครราชสีมา

๒. เพื่อร่วมเฉลิมฉลองวาระ ๑๐๐ ปี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา