เวที 1 Hall 2 (Korat Hall)

รายละเอียด

เวทีที่ 1      Hall 2 (Korat Hall) ชั้น 4 เซ็นทรัล โคราช

งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่ ๒๒ 

“ด๊ะดาดศาสตร์ศิลป์ แผ่นดินสยาม”

ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

 


 

 ขนาดเวที   

กว้าง 12 เมตร         ยาว  6 เมตร         สูง   1  เมตร

พร้อม จอ LED ขนาด 4x8 เมตร

*** ข้อมูลไฟล์ภาพ สำหรับจอ LED ***
 - ประเภท jpg , jpeg
- ขนาดแต่ละไฟล์ ไม่เกิน 5MB
- จำนวนภาพ กรุณาเลือกจำนวนภาพให้สอดคล้องกับระยะเวลาการแสดง

 

 

 

 

 

 

Related Articles