การประกวดโปงลางชิงถ้วยพระราชทานฯ

การประกวดโปงลางชิงถ้วยพระราชทานฯ

 "งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๒" ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๗

ภายใต้แนวคิด

" ด๊ะดาดศาสตร์ศิลป์ แผ่นดินสยาม"

ขอเชิญรับชมการประกวดวงโปงลาง ระดับอุดมศึกษา
ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๒ “ด๊ะดาด ศาสตร์ศิลป์ แผ่นดินสยาม”
ในวันอาทิตย์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ เวทีลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
.
จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ เทศบาลนครนครราชสีมา ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 
เทศบาลนครนครราชสีมา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญทุกท่านร่วมชม ร่วมเชียร์ ส่งกำลังแรงใจให้กับการประกวดวงโปงลางชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่ ๒๒ “ด๊ะดาด ศาสตร์ศิลป์ แผ่นดินสยาม” ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (ลานย่าโม) จังหวัดนครราชสีมา
.
วันอาทิตย์ ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป
วงโปงลางที่เข้าประกวด มีดังนี้ (เรียงลำดับตามตัวอักษร)
๑. วงโปงลางสายแนนลำตะคอง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
๒. วงโปงลางคชศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
๓. วงโปงลางผกาลำดวน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
๔. วงโปงลางเศวตคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
๕. วงโปงลางหลานย่าโม วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา
.
 
 

Related Articles