จองลำดับการแสดง

จองลำดับการแสดง

งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๒ ภายใต้แนวคิด " ด๊ะดาดศาสตร์ศิลป์ แผ่นดินสยาม"”

 

วันที่ สถานที่ สถานะ ลงทะเบียน

24 

ก.พ.

2566

เวที 1 Hall 2 (Korat Hall) เซ็นทรัลโคราช (ขนาดเวที ลึก 6 ม. x กว้าง12 ม. ) เต็ม
เวที 2 Foyer (หน้า Korat Hall) เซ็นทรัลโคราช (ขนาดเวที ลึก 3.6 ม. x กว้าง 7.2 ม. ) ว่าง

เวที 3 ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี  (เวทีลักษณะวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 23 ม.)

เต็ม

25

ก.พ.

2566

เวที 1 Hall 2 (Korat Hall) เซ็นทรัลโคราช (ขนาดเวที ลึก 6 ม. x กว้าง12 ม. )

ว่าง

เวที 2 Foyer (หน้า Korat Hall) เซ็นทรัลโคราช (ขนาดเวที ลึก 3.6 ม. x กว้าง 7.2 ม. )

ว่าง

 

Related Articles