จองเข้าร่วมกิจกรรมฐานเรียนรู้

จองเข้าร่วมกิจกรรมฐานเรียนรู้ (ปิดจอง)

งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๒ ภายใต้แนวคิด " ด๊ะดาดศาสตร์ศิลป์ แผ่นดินสยาม"”

 

วันที่/

เส้นทางการเรียนรู้

ฐานที่ 1 

เส้นทางอุทยานธรณีโคราช

อู่อารยธรรมชาวโคราชในอุทยานธรณีโคราช (Khorat Geopark: อุทยานธรณีโลก) ณ พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินฯ 

ฐานที่ 2

เส้นทางเมืองเก่าโคราช

เรียนรู้ประวัติศาสตร์เมืองนครราชสีมา ทัศนศึกษานั่งรถราง

“ชมเมืองไหว้พระ  สักการะท้าวสุรนารี ชมวิถีเมืองเก่านครราชสีมา”

ฐานที่ 3

เส้นทางพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา

และเรือนโคราช

พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา และเรือนโคราชการสาธิตการแสดงเพลงโคราช โดย สมาคมเพลงโคราช

 

รายละเอียด

รายละเอียด

รายละเอียด

23 ก.พ. 2566 ฐาน 1 รอบเช้า (50ท่าน)(ปิดจอง)   ฐาน 3 รอบเช้า(ปิดจอง)
ฐาน 1 รอบบ่าย (50ท่าน)(ปิดจอง)   ฐาน 3 รอบบ่าย(ปิดจอง)
24 ก.พ. 2566 ฐาน 1 รอบเช้า (50ท่าน)(ปิดจอง) ฐาน 2 รอบเช้า (50ท่าน)(ปิดจอง) ฐาน 3 รอบเช้า(ปิดจอง)
ฐาน 1 รอบบ่าย (50ท่าน)(ปิดจอง) ฐาน 2 รอบบ่าย (50ท่าน)(ปิดจอง) ฐาน 3 รอบบ่าย + สาธิตแสดงเพลงโคราช(ปิดจอง)
25 ก.พ. 2566 ฐาน 1 รอบเช้า (50ท่าน)(ปิดจอง) ฐาน 2 รอบเช้า (50ท่าน)(ปิดจอง) ฐาน 3 รอบเช้า(ปิดจอง)
ฐาน 1 รอบบ่าย (50ท่าน)(ปิดจอง) ฐาน 2 รอบบ่าย (50ท่าน)(ปิดจอง) ฐาน 3 รอบบ่าย + สาธิตแสดงเพลงโคราช(ปิดจอง)

 

Related Articles