-banner2.jpeg
-banner2.jpeg
01header.jpeg
01header.jpeg
405972707_187414234437965_4490622659074578397_n.jpeg
405972707_187414234437965_4490622659074578397_n.jpeg
1702575000923.jpg
1702575000923.jpg
400768878_178184332027622_5243271039975354984_n.jpeg
400768878_178184332027622_5243271039975354984_n.jpeg
362937643_106711745841548_4667681949347606196_n.jpeg
362937643_106711745841548_4667681949347606196_n.jpeg
300x80cmfacebook.jpeg
300x80cmfacebook.jpeg
1707239427864.jpg
1707239427864.jpg

งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๒

งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ส่งต่อความสุขและความประทับใจ สู่เจ้าภาพงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 23 ณ "มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา"

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ส่งต่อความสุขและความประทับใจ
สู่เจ้าภาพงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 23 
ณ "มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา"
.
รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ส่งมอบตราสัญลักษณ์แก่นางสาววราภรณ์ รุ่งตระการ ที่ปรึกษาด้านระบบบริหารการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อมอบแก่ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการ สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการเป็นเจ้าภาพงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 23 พุทธศักราช 2568 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Related Articles

ระบบการจองรอบการแสดง

ระบบจองกิจกรรมฐานเรียนรู้

กรุณาใช้ Gmail ในการจอง

กรุณาใช้ Gmail ในการจอง

 

ข่าวกิจกรรม

ข่าวเพิ่มเติม ข่าวกิจกรรม  

ค้นหา