-banner2.jpeg
-banner2.jpeg
01header.jpeg
01header.jpeg
405972707_187414234437965_4490622659074578397_n.jpeg
405972707_187414234437965_4490622659074578397_n.jpeg
1702575000923.jpg
1702575000923.jpg
400768878_178184332027622_5243271039975354984_n.jpeg
400768878_178184332027622_5243271039975354984_n.jpeg
362937643_106711745841548_4667681949347606196_n.jpeg
362937643_106711745841548_4667681949347606196_n.jpeg
300x80cmfacebook.jpeg
300x80cmfacebook.jpeg
1707239427864.jpg
1707239427864.jpg

งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๒

งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๒

ภาพตัวอย่างการแสดง

ภาพตัวอย่างการแสดง

งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๒ ภายใต้แนวคิด " ด๊ะดาด ศาสตร์ศิลป์ แผ่นดินสยาม"”

 

 

เวทีที่ 1 

ฮอลล์ ๒ (Hall 2)
โคราชฮอลล์ (Korat Hall)

 ชั้น ๔ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราช

เวทีที่ 2 

ลานโฟเย่ (Foyer) 

 ชั้น ๔ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราช

 

 

เวทีที่ 3 

ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (ลานย่าโม)

24 ก.พ. 2566 ชมภาพตัวอย่าง
ชมภาพตัวอย่าง ชมภาพตัวอย่าง
25 ก.พ. 2566
(การประกวดวงโปงลาง)
    ชมภาพตัวอย่าง
 

 

Related Articles

ระบบการจองรอบการแสดง

ระบบจองกิจกรรมฐานเรียนรู้

กรุณาใช้ Gmail ในการจอง

กรุณาใช้ Gmail ในการจอง

 

ข่าวกิจกรรม

ข่าวเพิ่มเติม ข่าวกิจกรรม  

ค้นหา