-banner2.jpeg
-banner2.jpeg
01header.jpeg
01header.jpeg
405972707_187414234437965_4490622659074578397_n.jpeg
405972707_187414234437965_4490622659074578397_n.jpeg
1702575000923.jpg
1702575000923.jpg
400768878_178184332027622_5243271039975354984_n.jpeg
400768878_178184332027622_5243271039975354984_n.jpeg
362937643_106711745841548_4667681949347606196_n.jpeg
362937643_106711745841548_4667681949347606196_n.jpeg
300x80cmfacebook.jpeg
300x80cmfacebook.jpeg
1707239427864.jpg
1707239427864.jpg

งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๒

งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๒

เทศบาลนครนครราชสีมา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญทุกท่านร่วมชม ร่วมเชียร์ ส่งกำลังแรงใจให้กับการประกวดวงโปงลางชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยา

 
 
เทศบาลนครนครราชสีมา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
และ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ขอเชิญทุกท่านร่วมชม ร่วมเชียร์ ส่งกำลังแรงใจให้กับการประกวดวงโปงลางชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่ ๒๒
“ด๊ะดาด ศาสตร์ศิลป์ แผ่นดินสยาม”
ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (ลานย่าโม) จังหวัดนครราชสีมา
.
วันอาทิตย์ ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป
วงโปงลางที่เข้าประกวด มีดังนี้ (เรียงลำดับตามตัวอักษร)
๑. วงโปงลางสายแนนลำตะคอง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
๒. วงโปงลางคชศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
๓. วงโปงลางผกาลำดวน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
๔. วงโปงลางเศวตคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
๕. วงโปงลางหลานย่าโม วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา
.
 

Related Articles

ระบบการจองรอบการแสดง

ระบบจองกิจกรรมฐานเรียนรู้

กรุณาใช้ Gmail ในการจอง

กรุณาใช้ Gmail ในการจอง

 

ข่าวกิจกรรม

ข่าวเพิ่มเติม ข่าวกิจกรรม  

ค้นหา