-banner2.jpeg
-banner2.jpeg
01header.jpeg
01header.jpeg
405972707_187414234437965_4490622659074578397_n.jpeg
405972707_187414234437965_4490622659074578397_n.jpeg
1702575000923.jpg
1702575000923.jpg
400768878_178184332027622_5243271039975354984_n.jpeg
400768878_178184332027622_5243271039975354984_n.jpeg
362937643_106711745841548_4667681949347606196_n.jpeg
362937643_106711745841548_4667681949347606196_n.jpeg
300x80cmfacebook.jpeg
300x80cmfacebook.jpeg
1707239427864.jpg
1707239427864.jpg

งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๒

งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๒

ภาพบรรยากาศ งานแถลงข่าว งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๒ “ด๊ะดาด ศาสตร์ศิลป์ แผ่นดินสยาม” โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วันพุธที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราช ชั้น ๔ จังหวัดนครราชสีมา

 

 
ภาพบรรยากาศ งานแถลงข่าว งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๒
“ด๊ะดาด ศาสตร์ศิลป์ แผ่นดินสยาม”
โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
วันพุธที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราช ชั้น ๔
จังหวัดนครราชสีมา
ภาพโดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 
 
ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ตามลิงค์
 
หรือ 

Related Articles

ระบบการจองรอบการแสดง

ระบบจองกิจกรรมฐานเรียนรู้

กรุณาใช้ Gmail ในการจอง

กรุณาใช้ Gmail ในการจอง

 

ข่าวกิจกรรม

ข่าวเพิ่มเติม ข่าวกิจกรรม  

ค้นหา