-banner2.jpeg
-banner2.jpeg
01header.jpeg
01header.jpeg
405972707_187414234437965_4490622659074578397_n.jpeg
405972707_187414234437965_4490622659074578397_n.jpeg
1702575000923.jpg
1702575000923.jpg
400768878_178184332027622_5243271039975354984_n.jpeg
400768878_178184332027622_5243271039975354984_n.jpeg
362937643_106711745841548_4667681949347606196_n.jpeg
362937643_106711745841548_4667681949347606196_n.jpeg
300x80cmfacebook.jpeg
300x80cmfacebook.jpeg
1707239427864.jpg
1707239427864.jpg

งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๒

งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๒

ขอเชิญรับชมและให้กำลังใจวงโปงลางจากถาบันอุดมศึกษาในการประกวดวงโปงลาง ระดับอุดมศึกษา ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๒ “ด๊ะดาด ศาสตร์ศิลป์ แผ่นดินสยาม

 
 
 
ขอเชิญรับชมและให้กำลังใจวงโปงลางจากถาบันอุดมศึกษาในการประกวดวงโปงลาง ระดับอุดมศึกษา 
ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๒ “ด๊ะดาด ศาสตร์ศิลป์ แผ่นดินสยาม”
ในวันอาทิตย์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ เวทีลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา โดยมีสถาบันที่เข้าร่วมการประกวดดังต่อไปนี้
(เรียงตามตัวอักษร)
.
๑. วงโปงลางสายแนนลำตะคอง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
๒. วงโปงลางผกาลำดวล มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
๓. วงโปงลางเศวตคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
๔. วงโปงลางคชศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
๕. วงโปงลางหลานย่าโม วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา
.
มาร่วมชม ร่วมเชียร์กันหลายๆเด้อครับ จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ เทศบาลนครนครราชสีมา และ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

Related Articles

ระบบการจองรอบการแสดง

ระบบจองกิจกรรมฐานเรียนรู้

กรุณาใช้ Gmail ในการจอง

กรุณาใช้ Gmail ในการจอง

 

ข่าวกิจกรรม

ข่าวเพิ่มเติม ข่าวกิจกรรม  

ค้นหา