-banner2.jpeg
-banner2.jpeg
01header.jpeg
01header.jpeg
405972707_187414234437965_4490622659074578397_n.jpeg
405972707_187414234437965_4490622659074578397_n.jpeg
1702575000923.jpg
1702575000923.jpg
400768878_178184332027622_5243271039975354984_n.jpeg
400768878_178184332027622_5243271039975354984_n.jpeg
362937643_106711745841548_4667681949347606196_n.jpeg
362937643_106711745841548_4667681949347606196_n.jpeg
300x80cmfacebook.jpeg
300x80cmfacebook.jpeg
1707239427864.jpg
1707239427864.jpg

งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๒

งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๒

ม.ราชภัฏโคราช เจ้าภาพจัดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา "ด๊ะดาดศาสตร์ศิลป์ แผ่นดินสยาม" ออกรายการ 360 องศา New Show ช่อง 9 MCOT HD หมายเลข 30

 
ม.ราชภัฏโคราช เจ้าภาพจัดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา
"ด๊ะดาดศาสตร์ศิลป์ แผ่นดินสยาม"
ออกรายการ 360 องศา New Show
ช่อง 9 MCOT HD หมายเลข 30
------------------------
 
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2567 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมี ผศ.เรขา อินทรกำแหง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ดร.ชุมพล ชะนะมา รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ผศ.ดร.นวลรวี กระต่ายทอง อาจารย์ประจำสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย และนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชาสัมพันธ์การจัดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 "ด๊ะดาดศาสตร์ศิลป์ แผ่นดินสยาม" ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จะเป็นเจ้าภาพจัดงาน ระหว่างวันที่ 23 - 25 กุมภาพันธ์ 2567 ณ จังหวัดนครราชสีมา ในรายการ 360 องศา New Show ออกอากาศทางช่อง 9 MCOT HD หมายเลข 30 โดยช่วง "360 องศา ซ่า แซ่บ โชว์" ได้นำการแสดงชุด “มฤคพุทธเสมาราม” มาแสดงในรายการ โดยมี คุณเชน ณัฐวัฒน์ เปล่งศิริวัธน์ และ ดร.วีรินทร์ทิรา นาท่องบ่อจรัส เป็นพิธีกร และในช่วง "360 องศา ทอล์ค โชว์" พูดคุยเจาะลึกกับกูรูด้านเศรษฐศาสตร์ระดับประเทศ รศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 

Related Articles

ระบบการจองรอบการแสดง

ระบบจองกิจกรรมฐานเรียนรู้

กรุณาใช้ Gmail ในการจอง

กรุณาใช้ Gmail ในการจอง

 

ข่าวกิจกรรม

ข่าวเพิ่มเติม ข่าวกิจกรรม  

ค้นหา