-banner2.jpeg
-banner2.jpeg
01header.jpeg
01header.jpeg
405972707_187414234437965_4490622659074578397_n.jpeg
405972707_187414234437965_4490622659074578397_n.jpeg
1702575000923.jpg
1702575000923.jpg
400768878_178184332027622_5243271039975354984_n.jpeg
400768878_178184332027622_5243271039975354984_n.jpeg
362937643_106711745841548_4667681949347606196_n.jpeg
362937643_106711745841548_4667681949347606196_n.jpeg
300x80cmfacebook.jpeg
300x80cmfacebook.jpeg
1707239427864.jpg
1707239427864.jpg

งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๒

งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๒

ขอเชิญเข้าร่วม ฐานที่ 2 ศิลปวัฒนธรรมเมืองเก่านครราชสีมา เรียนรู้ประวัติศาสตร์เมืองนครราชสีมา ทัศนศึกษานั่งรถราง “ชมเมืองไหว้พระ สักการะท้าวสุรนารี ชมวิถีเมืองเก่านครราชสีมา” สนับสนุนโดยเทศบาลนครนครราชสีมา

 

ขอเชิญสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 22
 "ด๊ะดาด ศาสตร์ศิลป์ แผ่นดินสยาม" ทัศนศึกษาในเส้นทางการเรียนรู้
ฐานที่ 2 ศิลปวัฒนธรรมเมืองเก่านครราชสีมา เรียนรู้ประวัติศาสตร์เมืองนครราชสีมา ทัศนศึกษานั่งรถราง
“ชมเมืองไหว้พระ สักการะท้าวสุรนารี ชมวิถีเมืองเก่านครราชสีมา” สนับสนุนโดยเทศบาลนครนครราชสีมา
.
เส้นทางการชม : จะเริ่มต้นจากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และนั่งรถรางเข้าไปบริเวณเมืองเก่านครราชสีมา พร้อมรับฟังคำบรรยายจากวิทยากรในจุดสำคัญๆ ได้แก่ วัดพายัพ อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี วัดพระนารายณ์มหาราช ศาลหลักเมือง และพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
.
ขอเชิญสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 เข้าร่วมกิจกรรมฟรี โดยต้องแจ้งความประสงค์ล่วงหน้าตามวันเวลาและรอบการเข้าชมที่ระบุไว้ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
หรือสอบถามรายละเอียดหรือแจ้งความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม ได้ที่ คุณสุรชัย เดชชัยพิทักษ์ โทร 0867259414

Related Articles

ระบบการจองรอบการแสดง

ระบบจองกิจกรรมฐานเรียนรู้

กรุณาใช้ Gmail ในการจอง

กรุณาใช้ Gmail ในการจอง

 

ข่าวกิจกรรม

ข่าวเพิ่มเติม ข่าวกิจกรรม  

ค้นหา