-banner2.jpeg
-banner2.jpeg
01header.jpeg
01header.jpeg
405972707_187414234437965_4490622659074578397_n.jpeg
405972707_187414234437965_4490622659074578397_n.jpeg
1702575000923.jpg
1702575000923.jpg
400768878_178184332027622_5243271039975354984_n.jpeg
400768878_178184332027622_5243271039975354984_n.jpeg
362937643_106711745841548_4667681949347606196_n.jpeg
362937643_106711745841548_4667681949347606196_n.jpeg
300x80cmfacebook.jpeg
300x80cmfacebook.jpeg
1707239427864.jpg
1707239427864.jpg

งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๒

งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๒

ขอเชิญเข้าร่วมฐานการเรียนรู้ ฐานที่ 1 "อู่อารยธรรมชาวโคราชในอุทยานธรณีโคราช (Khorat Geopark: อุทยานธรณีโลก) ณ พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินฯ "

ขอเชิญสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 22
"ด๊ะดาด ศาสตร์ศิลป์ แผ่นดินสยาม" ชมความยิ่งใหญ่ของพิพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินฯ แหล่งเรียนรู้สำคัญของเมืองโคราช ภายใต้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในเส้นทางการเรียนรู้ 
ฐานที่ 1 "อู่อารยธรรมชาวโคราชในอุทยานธรณีโคราช (Khorat Geopark: อุทยานธรณีโลก)
ณ พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินฯ "
.
“พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน” แบ่งการจัดแสดงออกเป็น 3 อาคารขนาดใหญ่ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน , พิพิธภัณฑ์ช้างดึกดำบรรพ์ และ พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์
.
พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ถือเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งแรกของประเทศไทยและหนึ่งในแปดแห่งของโลกที่แสดงพรรณไม้ดึกดำบรรพ์ขนาดใหญ่ อายุประมาณ 800,000–320 ล้านปี ภายในเป็นสถานที่ชมภาพยนตร์กำเนิดโลกและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต สวนไม้กลายเป็นหินที่จำลองภูมิประเทศของภาคอีสานบริเวณลุ่มน้ำมูล-ชี มีพิพิธภัณฑ์ช้างดึกดำบรรพ์ 8 สกุล จาก 42 สกุล ที่พบทั่วโลก ทั้งช้างสี่งา ช้างงาจอบ ช้างงาเสียม (อายุประมาณ 16-5 ล้านปีก่อน) รวมทั้งฟอสซิลสัตว์นานาชนิด เช่น เต่ายักษ์ ตะโขง เอป (ลิงไม่มีหางที่มีสายวิวัฒนาการใกล้เคียงกับมนุษย์)
.
ขอเชิญสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 เข้าร่วมกิจกรรมฟรี โดยต้องแจ้งความประสงค์ล่วงหน้าตามวันเวลาและรอบการเข้าชมที่ระบุไว้ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
หรือสอบถามรายละเอียดหรือแจ้งความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม ได้ที่ คุณสุรชัย เดชชัยพิทักษ์ โทร 0867259414

 

 

Related Articles

ระบบการจองรอบการแสดง

ระบบจองกิจกรรมฐานเรียนรู้

กรุณาใช้ Gmail ในการจอง

กรุณาใช้ Gmail ในการจอง

 

ข่าวกิจกรรม

ข่าวเพิ่มเติม ข่าวกิจกรรม  

ค้นหา