-banner2.jpeg
-banner2.jpeg
01header.jpeg
01header.jpeg
405972707_187414234437965_4490622659074578397_n.jpeg
405972707_187414234437965_4490622659074578397_n.jpeg
1702575000923.jpg
1702575000923.jpg
400768878_178184332027622_5243271039975354984_n.jpeg
400768878_178184332027622_5243271039975354984_n.jpeg
362937643_106711745841548_4667681949347606196_n.jpeg
362937643_106711745841548_4667681949347606196_n.jpeg
300x80cmfacebook.jpeg
300x80cmfacebook.jpeg
1707239427864.jpg
1707239427864.jpg

งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๒

งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๒

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานแถลงข่าวการจัดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่ ๒๒ "ด๊ะดาดศาสตร์ศิลป์ แผ่นดินสยาม" .

 
 
 
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานแถลงข่าวการจัดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่ ๒๒
"ด๊ะดาดศาสตร์ศิลป์ แผ่นดินสยาม"
.
วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรขา อินทรกำแหง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานแถลงข่าวการจัดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่ ๒๒ "ด๊ะดาดศาสตร์ศิลป์ แผ่นดินสยาม" โดยมีผู้แทนจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี และงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ให้เกียรติเข้าร่วมประชุม ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาผึกประสบการณ์วิชาชีพ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานดังกล่าว
.
โดยการประชุมในครั้งนี้เพื่อว่างแผนการทำงาน ประสานงาน และเตรียมความพร้อมในการจัดงานการแถลงข่าวการจัดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่ ๒๒ "ด๊ะดาดศาสตร์ศิลป์ แผ่นดินสยาม" ซึ่งจะมีการจัดงานแถลงข่าวในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ ณ ลานกิจกรรมฟัวเย(Foyer) หน้าโคราชฮอลล์ ชั้น ๔ ศูนย์การค้าเช็นทรัลโคราช อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
.
ภาพข่าวโดย นายสุรชัย เดชชัยพิทักษ์

Related Articles

ระบบการจองรอบการแสดง

ระบบจองกิจกรรมฐานเรียนรู้

กรุณาใช้ Gmail ในการจอง

กรุณาใช้ Gmail ในการจอง

 

ข่าวกิจกรรม

ข่าวเพิ่มเติม ข่าวกิจกรรม  

ค้นหา