นิทรรศการทางวิชาการ

นิทรรศการทางวิชาการ

บริเวณเวทีที่ 1  Hall 2 (Korat Hall) ชั้น 4 เซ็นทรัล โคราช

งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่ ๒๒ 

“ด๊ะดาดศาสตร์ศิลป์ แผ่นดินสยาม”

ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

การประกวดโปงลางชิงถ้วยพระราชทานฯ

การประกวดโปงลางชิงถ้วยพระราชทานฯ

 "งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๒" ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๗

ภายใต้แนวคิด

" ด๊ะดาดศาสตร์ศิลป์ แผ่นดินสยาม"

ขอเชิญรับชมการประกวดวงโปงลาง ระดับอุดมศึกษา
ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๒ “ด๊ะดาด ศาสตร์ศิลป์ แผ่นดินสยาม”
ในวันอาทิตย์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ เวทีลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
.
จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ เทศบาลนครนครราชสีมา ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 
เทศบาลนครนครราชสีมา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญทุกท่านร่วมชม ร่วมเชียร์ ส่งกำลังแรงใจให้กับการประกวดวงโปงลางชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่ ๒๒ “ด๊ะดาด ศาสตร์ศิลป์ แผ่นดินสยาม” ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (ลานย่าโม) จังหวัดนครราชสีมา
.
วันอาทิตย์ ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป
วงโปงลางที่เข้าประกวด มีดังนี้ (เรียงลำดับตามตัวอักษร)
๑. วงโปงลางสายแนนลำตะคอง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
๒. วงโปงลางคชศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
๓. วงโปงลางผกาลำดวน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
๔. วงโปงลางเศวตคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
๕. วงโปงลางหลานย่าโม วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา
.
 
 

จองลำดับการแสดง

จองลำดับการแสดง

งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๒ ภายใต้แนวคิด " ด๊ะดาดศาสตร์ศิลป์ แผ่นดินสยาม"”

 

วันที่ สถานที่ สถานะ ลงทะเบียน

24 

ก.พ.

2566

เวที 1 Hall 2 (Korat Hall) เซ็นทรัลโคราช (ขนาดเวที ลึก 6 ม. x กว้าง12 ม. ) เต็ม
เวที 2 Foyer (หน้า Korat Hall) เซ็นทรัลโคราช (ขนาดเวที ลึก 3.6 ม. x กว้าง 7.2 ม. ) ว่าง

เวที 3 ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี  (เวทีลักษณะวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 23 ม.)

เต็ม

25

ก.พ.

2566

เวที 1 Hall 2 (Korat Hall) เซ็นทรัลโคราช (ขนาดเวที ลึก 6 ม. x กว้าง12 ม. )

ว่าง

เวที 2 Foyer (หน้า Korat Hall) เซ็นทรัลโคราช (ขนาดเวที ลึก 3.6 ม. x กว้าง 7.2 ม. )

ว่าง

 

ภาพตัวอย่างการแสดง

ภาพตัวอย่างการแสดง

งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๒ ภายใต้แนวคิด " ด๊ะดาด ศาสตร์ศิลป์ แผ่นดินสยาม"”

 

 

เวทีที่ 1 

ฮอลล์ ๒ (Hall 2)
โคราชฮอลล์ (Korat Hall)

 ชั้น ๔ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราช

เวทีที่ 2 

ลานโฟเย่ (Foyer) 

 ชั้น ๔ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราช

 

 

เวทีที่ 3 

ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (ลานย่าโม)

24 ก.พ. 2566 ชมภาพตัวอย่าง
ชมภาพตัวอย่าง ชมภาพตัวอย่าง
25 ก.พ. 2566
(การประกวดวงโปงลาง)
    ชมภาพตัวอย่าง