ภาพตัวอย่างการแสดง

ภาพตัวอย่างการแสดง

งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๒ ภายใต้แนวคิด " ด๊ะดาด ศาสตร์ศิลป์ แผ่นดินสยาม"”

 

 

เวทีที่ 1 

ฮอลล์ ๒ (Hall 2)
โคราชฮอลล์ (Korat Hall)

 ชั้น ๔ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราช

เวทีที่ 2 

ลานโฟเย่ (Foyer) 

 ชั้น ๔ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราช

 

 

เวทีที่ 3 

ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (ลานย่าโม)

24 ก.พ. 2566 ชมภาพตัวอย่าง
ชมภาพตัวอย่าง ชมภาพตัวอย่าง
25 ก.พ. 2566
(การประกวดวงโปงลาง)
    ชมภาพตัวอย่าง
 

 

Related Articles