รายละเอียดของเวที

รายละเอียดของเวที

งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่ ๒๒ 

“ด๊ะดาดศาสตร์ศิลป์ แผ่นดินสยาม”

ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

  

เส้นทางเข้า Hall 2 (Korat Hall)  และ ลาน Foyer ชั้น 4 เซ็นทรัล โคราช

(ก่อนศูนย์เปิด)

✅ เส้นทางที่ 1 รถจักรยานยนต์ เข้าทาง ชั้น G ประตู G7 (ใกล้ Tops Daily) ขึ้นลิฟต์มาชั้น 4


✅ เส้นทางที่ 2 รถสาธารณะ เข้าทาง ชั้น 1 ประตู 1B (ใกล้ Starbucks)

✅ เส้นทางที่ 3 รถยนต์ส่วนบุคคล เข้าทาง Parking A ชั้น 3 ประตู 3B

✅ เส้นทางที่ 4 รถยนต์ส่วนบุคคล เข้าทาง Parking A ชั้น 4 ประตู 4D

 

 

 

 

 

 

 


 

Related Articles